Oturum Aç

EKİBİMİZ

Nöroşirürji
  • Doç. Dr. Mustafa Aziz Hatiboğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Hakan Seyithanoğlu
Medikal Fizik Uzmanı
  • Kerime Akdur
Radyasyon Onkolojisi
  • Doç. Dr. Alparslan Mayadağlı
Ünite Hemşiresi
  • Ayten Şakarcan
Radyoterapi Teknikerleri
  • İbrahim Gülbahar
  • Esra Uzun