Oturum Aç


 Uygulama Alanları

Beyin metastazları

Kanser hastalarının çoğunda genel durum bozulmuş olduğundan cerrahi tedavide sorunlarla karşılaşılması ihtimali yüksektir.  Bu nedenle, metastaz tedavisinde tek seansta tedaviyi sağlayan Gamma Knife çok avantajlıdır. Beyindeki lezyonları etin bir şekilde tedavi ederken hastanın kemoterapi veya diğer tedavilerini aynı zamanda alabilmesine imkan sağlar ve kanserin sistemik tedavisinde gecikmeye neden olmaz. Tüm beyin ışınlamasında hafıza bozuklukları ve bunama gibi bulgular çok sık görülmekte ve hastanın hayat kalitesi ciddi derecede bozulmaktadır. Gamma Knife tedavisi ile bu risk çok ciddi derecede azalmaktadır. Ayrıca, Gamma Knife  birden fazla beyin metastazının tedavisinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Gamma Knife'ın diğer radyocerrahi yöntemlerine oranla sağlam beyin dokusunu daha iyi koruduğu bilinmektedir.

Primer beyin tümörleri

Glial tümörler (Glioblastom, astrositom, oligodendroglilom ve pilositik astrositom gibi) olarak adlandırılan primer tümörlerin asıl tedavisi cerrahi, gerekli durumlarda radyoterapi ve kemoterapi olup, nüks eden vakalarda Gamma Knife etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle uyguladığımız özel tedavi yöntemleri ile hastaların sağ kalım ve tümörsüz yaşam süreleri uzamaktadır.

Hipofiz adenomu 

Beyinde hormon salgılanmasından sorumlu olan hipofiz bezinden kaynaklanan hipofiz adenomları, hormonal denge bozuklukları veya görme kayıpları ile kendilerini gösterebilmektedirler. Bu tümörlerin tedavilerinde ilaçlar, cerrahi yöntemler ve Gamma Knife kullanılabilmektedir. Gamma Knife radyocerrahisi özellikle nüks eden ve cerrahi riski yüksek olan hipofiz tümörlerinde etkin ve güvenli tedavi sağlamaktadır. 

 

Meningiomlar

Menengiomlar genellikle iyi huylu tümörler olup beyi yüzeyindeki zardan kaynaklanır. Tedavisinde cerrahi ilk seçenek olmasına rağmen menengiomların bulunduğu bölgeye göre cerrahi riski yüksek olabilir ve tamamen çıkarılmaları mümkün olmayabilir. Bu durumda Gamma Knife radyocerrahisi, etkin ve güvenli bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Gamma Knife ile cerrahinin yol açacağı yüksek risk ortadan kaldırılmış olur. 

 

Vestibuler schwannom (nörinom- işitme siniri tümörü)

Vestibuler schwannom, işitme ve denge sinirinden ortaya çıkan iyi huylu tümörlerdir. Değişik derecelerde işitme kaybı, kulak çınlaması ve dengesizlik en sık görülen belirtilerdir. 3,5-4 cm'den daha büyük lezyonlarda cerrahi tedavi uygulanırken artık küçük ve orta büyüklükteki lezyonlarda Gamma Knife tedavisi yüksek kontrol oranları ile standart tedavi haline gelmiştir. Gamma Knife ile açık cerrahiye göre işitme kaybı ve yüz felci gelişme riski çok daha azdır. Ayrıca, cerrahinin neden olduğu enfeksiyon, kanama ve BOS fistülü gibi riskler Gamma Knife tedavisinde yoktur.

Arteriovenöz malformasyon (Damar yumağı)

Arteriovenöz malformasyonlar (AVM) beyinde görülen olan anormal damar yumaklarıdır. AVM'ler, beyin kanaması, kuvvetsizik ve sara nöbetlerine neden olabilirler. Gelişebilecek bir beyin kanaması çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır. Ayrıca, neden oldukları nöbetler hastanın yaşam kalitesini düşürmektedir.

AVM'lerin tedavisinde cerrahi olarak çıkarılmaları, embolizasyon adı verilen yöntemle tıkanmaları ve radyocerrahi ile yok edilmeleri uygulanabilir. Bazen bu yöntemler birbirlerine ek olarak da kullanılmaktadır. Ancak, özellikle derin yerleşimli veya beynin kritik bölgesindeki AVM'lerin cerrahi ile tedavi edilmesi çok riskli olmaktadır ve bazen de cerrahi mümkün olmamaktadır. Bu hasta grubunda Gamma Knife çok etkin ve güvenli tedavi seçeneği sağlamaktadır.

 

Trigeminal nevralji (Yüz ağrı sendromları)

Trigeminal nevralji, genellikle yüzün yarısında trigeminal sinirin dağılım alanında birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilen ani ve şiddetli şimşek çakar tarzda ağrı ile karakterizedir. Ağrı kendiliğinden başlayabildiği gibi yüzde ve ağız içindeki bir tetik noktanın uyarılması sonucu da ortaya çıkabilir. Trigeminal nevraljisi olan hastaların şiddetli ağrıları nedeniyle hayat kalitesi ileri derecede bozulabilmekte ve kullandıkları ilaçların dozlarını arttırdıkları için yan etkilerine maruz kalmaktadırlar. Gamma Knife tedavisi, bu hastalarda oldukça etkin tedavi seçeneği olup lokal iğne tedavilerinden daha etkilidir ve ilaca bağımlılığı azaltmaktadır.

 Bu tetik nokta, konuşma, çiğneme, yüz hareketleri, dokunma, soğuk ve sıcak sıvıların alınmasıyla, rüzgara maruz kalmakla uyarılabilir. İki taraflı trigeminal nevralji, hastaların yaklaşık % 3-6'sında görülür. Ağrının ortaya çıkmasında trigeminal sinirin uyarılmasına neden olan bir sebep varsa ikincil trigeminal nevralji adı verilir ve tedavide etken ortadan kaldırılmaya çalışılır. Ancak trigeminal siniri uyaran bir etkenin varlığı gösterilememiş ise birincil trigeminal nevralji adı verilir ve tedavi sinirin ağrı üretmesini engellemeye yönelik olarak yapılır.