Oturum Aç


 Uygulama Süreci

​​GAMMA KNİFE TEDAVİ SÜRECİ

Hasta, Gamma knife tedavisi için bize başvurduğunda önce hastalık hikâyesi öğrenilip fizik muayenesi yapılır ve radyolojik görüntüleri incelenir. Hasta, bütünüyle değerlendirildikten sonra en uygun tedavi seçenekleri belirlenir ve bu tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajları kendisine anlatılır. Hastanın beklenti ve görüşleri doğrultusunda hangi tedavinin en uygun olduğuna karar verilir. 

Gamma knife tedavisine karar verildiğinde hastamızı hazırlama aşamasına geçilir. Bu aşamada, Gamma knife ünitesi sorumlu hemşiresi hasta ile görüşme yaparak duruma göre gerekli testleri yapar; işlem öncesi hazırlıkta dikkat edilmesi gereken hususlar, işlem günü yapılacaklar ve işlem sonrasında dikkat edilecek konular hakkında bilgiler verir. 

Gerekli değerlendirmelerin ve hazırlıkların yapılmasının ardından hasta, gece 12:00’den sonra aç kalarak sabah 07.45’te Gamma Knife ünitesine gelir ve işlem için hazırlanır. Bu esnada hastaya damar yolu açılır. İhtiyaç duyulduğunda bazı hastalara hafif sedasyon sağlanır ve hasta kalp atımları, kan oksijen düzeyleri ve tansiyonu monitörize edilir. Daha sonra hastanın kafasına lokal anestezi uygulanarak Leksel Gamma Knife frame dediğimiz metal bir çerçeve yerleştirilir. Buradaki amaç beyindeki lezyonun bu çerçeve ile çekilecek radyolojik görüntülerle 3 boyutlu konumunun belirlenmesi ve tedavi planının bu belirlenen koordinatlara göre yapılmasıdır. Daha sonra hastamız doktor, hemşire, radyasyon fizikçisi eşliğinde Radyoloji ünitesine götürülür ve burada hastanın durumuna göre manyetik rezonans veya bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri yapılır. Bu görüntüler, Gamma knife planının yapıldığı bilgisayara yüklenir. Hasta, görüntüleme yapıldıktan sonra tekrar Gamma knife ünitesine götürülerek yatağına alınır. 

Artık hasta dilerse hafif bir şeyler yiyip içebilir. Bu esnada, Gamma plan dediğimiz tedavi planlama programı ile tedavi edilecek lezyona en uygun dozda ışınlama planlanır; bu yapılırken de özellikle görme siniri, beyin sapı ve işitme ile ilgili kritik organlar değişik yöntemlerle koruma altına alınır. Gamma Knife’ın sağladığı yüksek teknoloji sayesinde güvenli bir tedavi planlanabilmektedir. Planlama süreci yaklaşık 15 dakika ile 1 saat arasında bir sürede biter ve bu esnada hasta yatağında bekler ve kafasına yerleştirmiş olduğumuz çerçeve nedeniyle herhangi bir ağrı hissetmez. 

Planlamadan sonra, hasta Gamma Knife cihazına alınır ve yatırılarak başı cihaza çerçeve yardımı ile sabitlenir. Ardından ışınlama süreci başlar. Lezyonun boyutuna ve şekline göre değişmekle birlikte ışınlama, yaklaşık 15 dakika ile 3 saat arasında sürebilmektedir. Işınlama süresince aralar verilerek hastanın dinlenmesine olanak verilir. Işınlama bittikten sonra hasta tekrar yatağına alınır ve kafasındaki çerçeve çıkartılır. 

Yaklaşık 1-2 saat kadar istirahat ettikten sonra hasta, öneriler yapılarak evine taburcu edilir. Tedaviden sonra, hasta belirli aralıklarla hastanemize davet edilerek rutin kontrolleri ve radyolojik görüntülemeleri yapılarak hastalığın gidişatı yakından takip edilir. Hastalarımız herhangi bir problemle karşılaştıklarında veya soruları olduğunda Gamma Knife sorumlu hemşiremize veya doktoruna direk olarak ulaşabilmektedir.